Søk på Mylder

Dette er et søk etter artikler i praktisk talt alt som finnes av norske nyhetsorganer på nettet. Mylder samler alle nyhetene på ett sted i en enkel, nyttig tjeneste.
Dette er et default OG-søk. Bruk | for å angi ELLER. Bruk ! foran et ord for å angi at det IKKE skal være med. Du kan bruke parenteser, * bak ordet og anførselstegn.
Ditt søk på bebuarar ga 142 treff på 0,018 sek.
1.  Viktig? Torsdag 10. juli 2014 kl. 06:00
Ute av syn, Ute av sinn?
saka om dei nye rusbustadane ved Aksdalsvatnet først dukka opp politikarane sitt bord, var det ingen av oss som reagerte. Me satt sjølv ringside og såg dei vedta bygginga. Ingen kommenterte noko eller stilte spørsmål. Kvifor? Fordi det aldri kom fram kva slags brukarar det var snakk om. The post Ute av syn, ute av sinn? appeared first on Tysvær Bygdeblad.
Treff: ...06:00 av Mona Terjesen Nok ein gong tabba kommunen seg ut, med å halde tilbake informasjon. Bebuarar som får dei i nærleiken fekk berre eit nabovarsel med beskjed om at det skal byggast kommunale ...
Les saken »
2.  Viktig? Onsdag 09. juli 2014 kl. 12:34
Ventar Walde-tap 200 millionar
Tapa etter Walde-konkursen ser ut til å enda ikkje mindre enn 200 millionar kroner, viser mellombelse tal frå bustyret.
Treff: ...Lindås Rør og Sanitær og ei rekkje andre lokale selskap. Blant dei som taper pengar, vert også bebuarar i Nausthaugen Sameige på Frekhaug. Dei har gjennom advokat Mikkel Mundal levert inn krav på i a...
Les saken »
3.  Viktig? Onsdag 09. juli 2014 kl. 08:42
Vil leggja gang- og sykkelveg fjordsida
Skal sno seg gjennom gamalt bygningsmiljø langs fjorden.
Treff: ...sida som vender mot fjorden. Før utlegging av planen har det vore dialog med og innspel frå bebuarar i området. Mange ønskjer at vegvesenet heller legg om riksveg 55 eit stykke. Fossen utfordrar –...
Les saken »
4.  Viktig? Tirsdag 08. juli 2014 kl. 10:05
Sjukeheim evakuert grunn av flaum Lillehammer
(NPK-NTB): Fjorten bebuarar ved Lillehammer helsetun måtte evakuere tysdag morgon grunn av dei store nedbørsmengdene. Vatnet skaper også problem for trafikken i...
Treff: ...evakuert på grunn av flaum på Lillehammer (NPK-NTB): Fjorten bebuarar ved Lillehammer helsetun måtte evakuere tysdag morgon på grunn av dei store nedbørsmengdene. Va...
Les saken »
5.  Viktig? Tirsdag 08. juli 2014 kl. 10:00
Pleie- og omsorgstenester, 2013, førebelse tal
Talet dei som får berre praktisk bistand, blir redusert i same takt som talet mottakarar av berre helsetenester i heimen aukar. Samstundes er talet dei som får begge tenestene, ganske stabilt. Dermed held trenden frå tidlegare år fram.
Treff: ...grunn til å nemne at verdien på desse indikatorane har auka dels som følgje av at talet på bebuarar har gått noko ned sidan 2012. Tilnærma uendra bemanning Av dei om lag 126 000 brukarretta årsve...
Les saken »
6.  Viktig? Tirsdag 08. juli 2014 kl. 01:49
Er bekymra for tryggleiken
Bebuarar ved alderspensjonatet i Høydalsmo fryktar at kommunen kuttar den daglege bemanninga. - Det gjer at tryggleiken blir borte, og me kan like godt bu heime, seier dei.
Treff: ...bekymra for tryggleiken Bebuarar ved alderspensjonatet i Høydalsmo fryktar at kommunen kuttar den daglege bemanninga. - Det gjer...
Les saken »
7.  Viktig? Fredag 04. juli 2014 kl. 14:20
Skifta namn og slo seg konkurs
KOA Sogn og Fjordane, det private avlastingstilbodet som vart etabert garden Hopen i Flora, begjærte seg konkurs torsdag. Men dagen før endra føretaket namnet til Flora Helse.
Treff: ...investert 8-10 millionar i drifta på Hopen. Vi vil i samarbeid med bustyrer sikre tilsette, bebuarar og samarbeidspartnarar på best mogleg måte. Største fordringshaver i buet er morselskapet Kvæfj...
Les saken »
8.  Viktig? Torsdag 03. juli 2014 kl. 22:03
Masfjorden sjukeheim til Skjerjehamn
26. juni reiste 17 bebuarar frå Masfjorden sjukeheim tur til Skjerjehamn. Det vart ein triveleg tur.
Treff: ...sjukeheim til Skjerjehamn 26. juni reiste 17 bebuarar frå Masfjorden sjukeheim på tur til Skjerjehamn. Det vart ein triveleg tur. Masfjorden sjukehei...
Les saken »
9.  Viktig? Torsdag 03. juli 2014 kl. 10:31
Ga Eldreprisen vidare til Surnadal sjukeheim i form av fotokunst!
Surnadal demensforening og helselag fekk i november 2013 Surnadal kommune sin Eldrearbeidspris for deira mangeårige arbeid for eldre og personar med demens institusjonane.Eldrearbeidsprisen, som var ein sjekkpå kr. 5000, har vorte bruka til å skaffe gamle bildermed uliketemafrå heile Surnadal til glede for bebuarane, dei tilsette og besøkande. bildet, frå venstre: Leiar i Surnadal demensfore ...
Treff: ...og fått si eiga permanente fotoutstilling. Under Sommarfesten 1. juli var det vernissage for bebuarar og pårørande som kunne få nyte dei flotte fotografia på veggane i fellesarealet på sjukeheimen....
Les saken »
10.  Viktig? Mandag 30. juni 2014 kl. 16:38
Høyring - Områdereguleringsplan for Myheim bustadfelt
I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 26. juni 2014 å legge forslag til områdereguleringsplan for Myheim bustadfelt ut til første gongs offentleg høyring. Høyringsfrist er 1. september 2014.
Treff: ...for eit område med frittliggande bustadbygg, konsentrert bustadbygg, uteopphaldsområde for bebuarar samt leikeplass for barn og unge. Det skal samla vere 19 nye einingar (eventuelle utleieeininga...
Les saken »
11.  Viktig? Tirsdag 24. juni 2014 kl. 14:00
Jonsokfeiring omsorgsenteret
I går feira vi jonsok, og som vanleg inviterte Gloppen omsorgsenter til feiring for bebuarar og pårørande. Kantina var dekka og pynta til fest, og tilsaman var det ca 120 stykker som deltok i feiringa. Austrheim spelemannslag spelte opp til dans, det flotte brureføljet gjekk seg ei runde og alle såg ut til å kose seg. Les meir
Treff: ...I går feira vi jonsok, og som vanleg inviterte Gloppen omsorgsenter til feiring for bebuarar og pårørande. Kantina var dekka og pynta til fest, og tilsaman var det ca 120 stykker som delto...
Les saken »
12.  Viktig? Tirsdag 24. juni 2014 kl. 12:51
Ein føler seg observert
Bebuarar i Høgåsen i Sagvåg kjenner seg observert av tjuvar og fryktar for tryggleiken etter å ha opplevd fleire innbrot og innbrotsforsøk i området.
Treff: ...Ein føler seg observert Bebuarar i Høgåsen i Sagvåg kjenner seg observert av tjuvar og fryktar for tryggleiken etter å ha opplev...
Les saken »
13.  Viktig? Tirsdag 24. juni 2014 kl. 12:11
Vil ta fleire år før parken er slik vi ønskjer
Treff: ...siste åra. Om to månader har politikarane bestemt at parken skal ryddast, og mange av byens bebuarar fryktar no at andre stader i sentrum skal overta rolla som russcene. No vil byråd Hilde Onarhei...
Les saken »
14.  Viktig? Søndag 22. juni 2014 kl. 10:23
No blir dei filmstjerner
Torborg Skjelnes (95) og Mildrid Hartveit (86) nekta å flytta Varaldsøy aldersheim blei lagt ned. No blir dei to venninnene stjerner i ein dokumentarfilm som skal sendast TV2.
Treff: ...Elisabeth Berg Hass Då Varaldsøy aldersheim blei stengt for snart to år sidan, blei rundt 15 bebuarar tvungne til å flytta. Men då siste bilen køyrde derifrå, sat Mildrid Hartveit (86) att. Ho nekt...
Les saken »
15.  Viktig? Fredag 20. juni 2014 kl. 10:26
Etterlyser trafikksikring Hammersland
Beate Husa (KrF) purrar sikringa ved gangfeltet.
Treff: ...spurte Beate Husa i kommunestyret i Sund tysdag. Som Vestnytt tidlegare har skrive, fryktar bebuarar og trafikantar at det kan skje ulukke ved eit gangfelt på Hammersland. Ein bratt stikkveg endar...
Les saken »
16.  Viktig? Torsdag 19. juni 2014 kl. 12:00
No blir dei filmstjerner
Torborg Skjelnes (95) og Mildrid Hartveit (86) nekta å flytta Varaldsøy aldersheim blei lagt ned. No blir dei to venninnene stjerner i ein dokumentarfilm som skal sendast TV2.
Treff: ...Berg Hass E-post Då Varaldsøy aldersheim blei stengt for snart to år sidan, blei rundt 15 bebuarar tvungne til å flytta. Men då siste bilen køyrde derifrå, sat Mildrid Hartveit (86) att. Ho nekt...
Les saken »
17.  Viktig? Torsdag 19. juni 2014 kl. 09:37
Høgre vert tunga vektskåla
Høgre si gruppe sit med nøkkelen når saka om kjøp av Indremisjonen sitt bygg i dag kjem opp i kommunestyret. Gruppa går etter alt å døma samla inn for utsetjing av saka, sjølv om ordførar Eli Berland (H) ønskjer at Fjell skal kjøpa huset.
Treff: ...i Steinsvikvegen 30. - Det er klart at denne saka er vanskeleg. På den eine sida har du bebuarar i området som opplever at saka har kome altfor brått på. På den andre sida har du ei gruppe som...
Les saken »
18.  Viktig? Torsdag 19. juni 2014 kl. 07:20
Vil leiga ut ledige sjukeheimsrom
Vaksdal kommune vurderer å ta imot sjukeheimspasientar frå Samnanger. – Det er smart å bruka rom som står tomme, og særleg når naboen treng det, seier kommunalsjef Solrun Hauglum.
Treff: ...på Vaksdal sjukeheim frå hausten av. Det betyr i så fall at nokre av dagens bebuarar vert flytta til Dale, og at tilsette skifter arbeidsstad ein periode. (Arkivfoto) Sidan Samnang...
Les saken »
19.  Viktig? Onsdag 18. juni 2014 kl. 10:10
startar kampen mot rottene
Treff: ...- Rotta var like stor som eit ekorn Slo rottealarm Det vart slått rottealarm tysdag. Bekymra bebuarar frå Sandbumoen Vel tok kontakt med politikarar, kommunen, og diverse andre instansar for å info...
Les saken »
20.  Viktig? Fredag 13. juni 2014 kl. 15:46
Velkommen til Eldremarsjen Fedje 2014
Treff: ...– KALVEDALEN RUNDT 2014 Onsdag 18.juni 2014 kl 10.30 Dette er eit tilbod til både bebuarar på Fedje sjukeheim og til dei eldre som bur heime. Nokre synst kanskje det er tiltak å kome seg...
Les saken »
 1-20 Neste >

Copyright © Mylder AS 2000-14. Ansv. utgiver Tom W. Ottmar
Børs
Oslo: 627,69 +0,48%
Dow: 17113,54 +0,36%
Nasdaq: 4456,02 +0,71%
FTSE: 6813,11 +0,26%
DAX: 9785,50 0,53%
CAC 40: 4384,67 +0,35%
Nikkei: 15328,56 -0,10%
Hang S.: 23 971 +0,80%
Oppdatert: 23.07.14 kl. 11:50
TV i dag
Se.no
VG
Dagens sjekk
Valuta
• EUR 8,34 • USD 6,19
• SEK 90,29 • DKK 111,9
• GBP 10,56 • JPY 6,09
Oppdatert: 23.07.14 kl. 11:32
Tips en venn om MYLDER!
Din e-postadresse:
 Adressen til den vil du tipse:

  
Se teksten som blir sendt (åpnes i nytt vindu)