Søk på Mylder

Søk etter artikler i praktisk talt alt som finnes av
norske nyhetskilder på nettet.
Dette er et default OG-søk. Bruk | for å angi ELLER. Bruk ! foran et ord for å angi at det IKKE skal være med. Du kan bruke parenteser, * bak ordet og anførselstegn.
Ditt søk på bebuarar ga 242 treff på 0,001 sek.
1. Viktig?Torsdag 26. nov. 2015 kl. 06:30
To personar sendt til sjukehus etter ATV-ulukke Stord
To personar sendt til sjukehus etter ATV-ulukke Stord - Sunnhordland Publisert 26.11.2015 kl. 07....
Treff:
... krev at det blir slutt på gjennomkøyring ved hestesport­senteret på Tyse. Abonnent Bebuarar på Leirvik reagerer på låg leige for skipa som har lege ved kai i mange månader. Besøksadr ...
Les saken »
2. Viktig?Lørdag 21. nov. 2015 kl. 05:02
Ein time før brannkorps kom
Hemsedal statlege mottak Tuv, med 118 bebuarar, kan ha vore i brann i tre kvarter...
Treff:
... Ein time før brannkorps kom Hemsedal statlege mottak på Tuv, med 118 bebuarar, kan ha vore i brann i tre kvarter... ...
Les saken »
3. Viktig?Fredag 20. nov. 2015 kl. 13:30
Sundagsarbeid Osøyro - oppdatert info
I samband med prosjektet Liv Øyro, vil det bli anleggsarbeid i Os sentrum førstkomande sundag, 22. november 2015, frå klokka 07.00. Arbeid i sentrum vil dessverre ta lengre tid enn planlagt. Varsla stopp i vassforsyninga i deler av sentrum vil derfor vare utover kvelden til arbeide er ferdig. Det er satt ut ein vasstank med drikkevatn i nærområdet.
Treff:
... til den nye vassleidningen.Medan dette arbeidet pågår, må vi diverre stengja vatnet. Bebuarar i området vil få varsel om vasstenging klokka 07.30 på sundag. Vi kjem til å setja ut ein ...
Les saken »
4. Viktig?Fredag 20. nov. 2015 kl. 06:31
Sunndalsøra prega etter drapet
Sunndal kommune har sett krisestab for å ta i vare dei som bur og arbeider mottaket Sunndalsøra. Ei 17 år gammal jente blei knivstukken og drepen torsdag kveld.
Treff:
... hendinga, og at dei blir varetatt av helsepersonell. Ordføraren ønskjer å vareta bebuarar og tilsette. Foto: Roar Halten / NRK Det er alltid ein fare for at folk blir redde når sl ...
Les saken »
5. Viktig?Tirsdag 17. nov. 2015 kl. 08:27
Vinnaren er kåra i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk»
Solundheimen er fylkesvinnar i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk» og går vidare til den nasjonale konkurransen. For Sogn og Fjordane vert det ei felles markering Åmot Operagard 2. desember med alle institusjonane som deltok.
Treff:
... fersk som råd før servering. Kjøkkenet lagar ernæringsdrikk og tilpassar kosthaldet til bebuarar med særskilte behov. Kjøkkensjefen saltar og tørkar klippfisken sjølv og all farsemat vert ...
Les saken »
6. Viktig?Tirsdag 17. nov. 2015 kl. 00:14
Reduserer talet sengeplassar
To færre døgnbemanna kommunale omsorgsplassar kan bli resultatet etter nedlegginga av Heddeli bu- og servicesenter i Seljord om to år.
Treff:
... 2 Heddeli alderspensjonat blei opna i 1985, og har sidan hatt rom for 13 bebuarar. Bygningen stod ferdig i 1959 som trygdeheim, og avløyste den gongen gamleheimen på Sundbø ...
Les saken »
7. Viktig?Fredag 13. nov. 2015 kl. 08:22
Tiden for tomsnakk er forbi!
Regjeringa sviktar ansvaret i flyktningbølgja: Allereie i sommar byrja dei store bølgjene av flyktn...
Treff:
... regjeringa, og pålegg no kommunane med eit par dagars varsel akuttmottak for hundrevis av bebuarar etter å ha gitt lukrative døgnprisavtalar til brakkeutleigarar. Kommunane må ta ansvar for ...
Les saken »
8. Viktig?Torsdag 12. nov. 2015 kl. 18:42
Telenor: – Ingen planar for ny stasjon
Bygdanytt har tidlegare skrevet om bebuarar og hyttefolk i Bruvikdalen som under høgspentleid...
Treff:
... Bygdanytt har tidlegare skrevet om bebuarar og hyttefolk i Bruvikdalen som må gå under høgspentleidningar når dei skal ringe med mobil ...
Les saken »
9. Viktig?Torsdag 12. nov. 2015 kl. 17:18
Ledige stillingar innan omsorgstenesta
Omsorgstenesta har følgjande faste stillingar ledige etter nyttår: sjukepleiar heimeteneta,sjukepleiar institusjon, omsorgsabeidar/assistent, miljøarbeidar/ helsefagarbeidar og aktivitør.Det vert i tillegg søkt etter tilkallingsvikar/helgevakt. Søknadsfrist sjukepleiestillingane: 08.12.15Søknadsfrist for dei øvrige stillingane: 28.11.15.
Treff:
... stilling: Hovudoppgåver for stillinga er planlegging og drift av aktiviseringstilbod til bebuarar på Stordalstunet, dels på somatisk avdeling og dels på tilrettelagt avdeling for demente. ...
Les saken »
10. Viktig?Torsdag 12. nov. 2015 kl. 13:06
Akuttmottak i Ulvik
Ulvik herad har i dag, 12.11motteke informasjon frå UDI om etablering av akuttmottak i Ulvik frå 1. desember for ein periode to månadar. Informasjonen frå UDI er tatt inn under. Ulvik herad tek sikte å arrangere eit opent møte om saka før oppstart og kor involverte aktørar vil vere til stades. Tid og stad for møtet vil bli annonsert snart som mogleg.
Treff:
... men det er munnleg avtale om ei kontrakt med to månadar frå 1.desember med om lag 115 bebuarar.Bakgrunnen er den prekære flyktningsituasjonen i Noreg, der UDI må arbeide dag for dag med ...
Les saken »
11. Viktig?Torsdag 12. nov. 2015 kl. 11:27
Sprinkelanlegget testa dagen før
Under testinga av sprinkelanlegget gjekk alarmen fleire gonger tysdag. Onsdag brann ...
Treff:
... aller minst, seier Dag Botnen, brannsjef i Hallingdal brann- og redningsteneste. Med 118 bebuarar på mottaket kunne brannen fått eit tragisk utfall. Heldigvis var det ein del av bygningen ...
Les saken »
12. Viktig?Torsdag 12. nov. 2015 kl. 11:08
Hordabøheimen godt eigna for unge asylsøkjarar
Leiinga i UDI Vest viser til at mottak tett skular og barnehagar er vanleg, og dei «kjenner ikkje til at dette nokon gang har skapt problem».
Treff:
... sjeldan får tilbakemeldingar frå naboar eller kommunar om problemstillingar knytt til bebuarar og naboar etter at mottaka er etablert. Sidan det planlagte mottaket ved Hordabøheimen er ...
Les saken »
13. Viktig?Onsdag 11. nov. 2015 kl. 17:01
Asylmottak i Ål kommune
Ål statlige mottak, Torpo eit ordinært, sentralisert mottak med rundt 120 bebuarar som har hatt drift i 15 år. Kapasiteten er no i haust auka til 160. Hallingdal leirsted, Kvinnegardslia Oppretta som akuttmottak/avlastningsmottak med ca 100 bebeuarar f...
Treff:
... statlige mottak, Torpo eit ordinært, sentralisert mottak med rundt 120 bebuarar som har hatt drift i 15 år. Kapasiteten er no i haust auka til 160. Hallingdal leirsted, K ...
Les saken »
14. Viktig?Onsdag 11. nov. 2015 kl. 16:37
Sprinkelanlegget testa dagen før
Under testinga av sprinkelanlegget gjekk alarmen fleire gong...
Treff:
... aller minst, seier Dag Botnen, brannsjef i Hallingdal brann- og redningsteneste. Med 118 bebuarar på mottaket kunne brannen fått eit tragisk utfall. Heldigvis var det ein del av bygningen ...
Les saken »
15. Viktig?Onsdag 11. nov. 2015 kl. 14:06
Dør til dør-aksjon i Tuv
Brann eit asylmottak er den store skrekken. – Det er det verste scenariet, seier ...
Treff:
... inn opplysningar gjennom avhøyr av folk som kom tidleg til brannstaden, og etter kvart av bebuarar. Det blir også gjennomført ei rundspørjing i ein dør til døraksjon i Tuv-området. Me er in ...
Les saken »
16. Viktig?Onsdag 11. nov. 2015 kl. 12:28
Hemsedal Statlige Mottak - info om hendelse
Hemsedal Statlige Mottak vart natt til onsdag råka av brann. Taktisk etterforskning pågår.
Treff:
... Kommune ser det har alt fungert optimalt i alle ledd. Det viktige no er å ta hånd om bebuarar og andre involverte og dei har no fått tilbod om oppfølgning av kriseteamet ved Hemsedal K ...
Les saken »
17. Viktig?Onsdag 11. nov. 2015 kl. 07:38
Asylsøkjarar fryktar for ID-papir etter brann i Hemsedal
(NPK-NTB-Marius Helge Larsen og Alexander Vestrum): 162 bebuarar vart evakuerte etter at det braut ut brann Hemsedal statlege mottak natt til onsdag. Mange er redde for at dei kan ha mista viktige ID-papir.
Treff:
... 162 bebuarar vart evakuerte etter at det braut ut brann på Hemsedal statlege mottak natt til onsdag. Ma ...
Les saken »
18. Viktig?Onsdag 11. nov. 2015 kl. 07:38
Asylsøkjarar fryktar for ID-papir etter brann i Hemsedal
(NPK-NTB-Marius Helge Larsen og Alexander Vestrum): 162 bebuarar vart evakuerte etter at det braut ut brann Hemsedal statlege mottak natt til onsdag. Mange er redde for at dei kan ha mista viktige ID-papir.
Treff:
... 162 bebuarar vart evakuerte etter at det braut ut brann på Hemsedal statlege mottak natt til onsdag. Ma ...
Les saken »
19. Viktig?Onsdag 11. nov. 2015 kl. 07:31
Asylsøkjarar fryktar for ID-papir etter brann i Hemsedal
(NPK-NTB-Marius Helge Larsen og Alexander Vestrum): 162 bebuarar vart evakuerte etter at det braut ut brann Hemsedal statlege mottak natt til onsdag. Mange er redde for at dei kan ha mista viktige ID-papir.
Treff:
... ID-papir etter brann i Hemsedal (NPK-NTB-Marius Helge Larsen og Alexander Vestrum): 162 bebuarar vart evakuerte etter at det braut ut brann på Hemsedal statlege mottak natt til onsdag. Ma ...
Les saken »
20. Viktig?Tirsdag 10. nov. 2015 kl. 20:40
Radøytunet tilbyr 200 plassar
Eigaren av Radøytunet kan kort varsel ordna 200 asylplassar. I løpet av eit år kan det gje brutto inntekter 57 millionar kroner.
Treff:
... frå kommunen.Snittsatsen for mottak ligg i dag på 780 kroner per plass per døgn. Med 200 bebuarar kan Radøytunet dermed gje ei årleg brutto leigeinntekt på nesten 57 millionar kroner.I Ber ...
Les saken »
 1-20 Neste >

Copyright © Mylder AS 2000-15. Ansv. utgiver Tom W. Ottmar
Støtt Amnesty »
Børs
Oslo: 628.28 +0,61%
Dow: 17813,39 +0,01%
Nasdaq: 5116,14 +0,26%
FTSE: 6385,25 +0,75%
DAX: 11329,52 1,43%
CAC 40: 4950,18 +1,17%
Nikkei: 19944,41 +0,49%
Hang S.: 22 488 -0,04%
Oppdatert: 26.11.15 kl. 16:50
Gjør siden mer nyttig
Under denne boksen - og et par andre steder til venstre - finner du lenker som heter "Vis kategori her". Klikk på dem og velg en kategori som passer for deg :-)
TV i dag
Se.no
VG
Dagens sjekk
Valuta
• EUR 9,19 • USD 8,66
• SEK 99,11 • DKK 123,23
• GBP 13,08 • JPY 7,07
Oppdatert: 26.11.15 kl. 16:52
Tips en venn om MYLDER!
Din e-postadresse:
 Adressen til den vil du tipse:

  
Se teksten som blir sendt (åpnes i nytt vindu)