Topp / Data og kommuni.. / Programvare / RSS-lesere og -.. /

RSS-feed


Mylders RSS-feeder finnes på mylder.no/rss

Limit
I utgangspunktet får du levert de 10 siste nyhetssakene. Ved å bruke parametret limit=xx, kan du endre antallet til hva du vil, men maks 100 saker.

Kategori
Hver kategori har sitt eget nummer, som du finner her: mylder.no/?vis_subkategorier=1. For å liste ut saker for en kategori, benytter du f.eks. mylder.no/rss?kategori=12

Organ
Hvert enkelt organ har sitt eget nummer, som du finner her: mylder.no/index.php?vis_kilder=3. For å liste ut saker for et organ, benytter du f.eks. mylder.no/rss?organ=12 (Aftenposten)

Mest lest
Feeden gir deg i utgangspunktet de siste nyhetssakene, med den aller nyeste øverst på listen. Du kan i stedet velge å se hvilke saker som er blitt mest lest - dvs. klikket på av våre brukere de siste 48 timene. Alt som skal til, er å legge til parametret pop=1. For å se de 4 mest leste utenrikssakene siste 48 timer, blir parametrene disse:
&kategori=16&limit=4&pop=1. Vil du ha et annet timeantall, legger du bare til timer=xx, f.eks. &timer=72 - mylder.no/rss?&kategori=16&limit=4&pop=1&timer=72


----------------------

Copyright Mylder AS 2000-2014.

Oppdatert: 08.11.2017 kl. 11:10