ELDRE BILFøRERE Må FORTSATT LEVERE HELSEATTEST

27. mai vedtok Stortinget å be regjeringen oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere, med virkning fra senest 1. august. Samferdselsminister Knut Arild Hareide har nå vurdert hvordan dette skal følges opp. (Moss Avis 22.07.21 kl. 04:44) Les saken hos kilden